سهامداران.jpg 

اسامی و درصد سهام سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی سبلان

ردیف نام سهام دار سرمایه درصد
۱ انرژی سپهر ۳,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹.۹۹
۲ صنایع پتروشیمی دنا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۵
۳ صنایع پتروشیمی سبلان ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۵
۴ تجارت بین الملل سکو ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۵
۵ قطب پتروشیمی سپهر لاوان ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۵

​​​